/

Valery (valerismos) -

( 1)

, , .
.
- .
- , , , , , .
, .
- .
, .
, .
, , .
, .
, .
, .
(1 .)