/

, -, ("carpe diem" - " ", " ").

, , , . , . , .
- . : . , .
, , . , , . . . , , ,
... ,
- ...
.

, , , . " " , " " , .
, . , . . : , , . , . ... .
, , , , , " " . , , . , , : , .

1
2
3
5
6