/

, . ( )

. ( )

. ( )

, . ( )

, . ( )

, , . ( )

- . (znarim)

, . (znarim)

, , . ( )

- , . ,, . ( )

. (..)

, ! ( )

, - =( (NomadMax)

! (Alem Shahmadov)

. ( )

! ( ( ))

, . ( )

. , , , , . , , - . . , . , , ; , . . . , , , , . . , . , , , , , . . . ( )

, , . ( )

, . ( )

, . ( )

- , . ( )

, ? ( )

. ( )

, . ( -)

- , . ( )

, . ( I ())

, , , . ( )

, . ( )

, , . , "", . ( )

2
3
4
5
6
7
8